Wednesday, 18 January 2017

കണ്ണീർ വിളയുന്ന ഉപ്പു പാടങ്ങൾ

ഉപ്പു വിളയുന്നത് 
കണ്ണീർ പാടങ്ങളിലാണ് 
അവ പരലുകളായി ഉറക്കുന്നത്,
നോവിന്നു കാണാം കൂടുമ്പോഴാണ്.
കണ്ണുനീരിന്റെ പുണ്യമാണ്
ഉപ്പിലെ ഉപ്പ്.
ജീവന്റെ പുണ്യം തുടിക്കുന്ന
വറ്റാത്ത തടാകങ്ങളാണ്,
ഓരോ ജീവകണികയും.
നമ്മളോ...
ഉനക്ക് നിലത്ത് അവയെ
കൊയ്ത്തിനു വച്ചു....
ആത്മാവിലെ ജലം വറ്റി!
ഉപ്പിലെ ഉപ്പും
ഇല്ലാതെയായി!
കണ്ണുനീർ ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ
ഇനി ഫാക്ടറികൾ വേണ്ടിവരും...!

No comments:

Post a Comment