Wednesday, 18 January 2017

ആത്മവിചിന്തനം(നഷ്ടജന്മങ്ങളുടെ)

ചിതയെരിയുന്ന ചക്രവാളത്തിന്നപ്പുറം 
ചിലതുണ്ട് 
സ്വർഗസീമകൾ കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ,
അവിടെയൊരു കൂടൊരുങ്ങുന്നുണ്ട്...
നമുക്കുറങ്ങാൻ.
പോയജന്മങ്ങളുടെ നഷ്ടപ്രഹേളികയിൽ
എന്റെയും നിന്റെയും കണക്കുപുസ്തകങ്ങൾ പൊള്ളയാണ്
ഇനിയും തുറക്കാത്ത ജീവപുസ്തകത്തിന്റെ വരികൾക്കിടയിൽ എന്റെ ആത്മാവിന്റെ തുടർക്കഥയുടെ മഷിപിടപ്പുകളുണ്ട്.
അതിന്റെ
താളുകളിൽ ഉൾത്തുടിപ്പുകളായ്
ഓർമ്മകൾ മിടിക്കുന്നു.
ഓരോ പിറവിയും ഓരോ ഉഷസ്സിന്റെ പടിവാതിലിൽ കത്തിച്ച ചെറുനാളംപോലെ സ്പന്ദിച്ചു പൊലിയുന്നു.
ഞാനും അനാദിയാണ്;
നീയെന്റെ ജീവബോധത്തിൽ ഉന്മാദമാകുമ്പോൾ...

No comments:

Post a Comment