Monday, 10 August 2015

ഒരു വിയോജിപ്പ്... Nebu Abraham

എന്റെ കണക്കു പുസ്തകത്തിൽ മുഴുവൻ
നഷ്ടങ്ങളുടെ കണക്കുകളാണ്.
ഒരു പ്രഹേളിക പോലെ 
കൂട്ടലുകൾ, കുറക്കലുകൾ,
ഗണിത സത്യങ്ങൾ...
ആരോ വലിച്ചെറിഞ്ഞ പോലെ
കേട്ടിപ്പിണഞ്ഞു കിടക്കുന്നു.
എന്റെ ചിന്തകൾ പോലെ.
ഇതിൽ എവിടെയോ ഞാൻ കുറിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്
എന്റെ നാഴികക്കല്ലുകൾ.
ഓരോ പടിയും ഓരോ നേരറിവാണ്.
ഓരോ കുതിപ്പിലും ഞാൻ ഇല്ലാതെയാകുന്നു.
അകംപൊരുൾ ഇന്നും അശ്വമേധത്തിലാണ്.
എന്തിനെന്നറിയാതെ.....
എന്റെ കണക്കു പുസ്തകത്തിൽ,
നഷ്ടങ്ങളുടെ അക്കങ്ങൾ ചിതറി തെറിക്കുന്നു.
കണക്കുകൾ കൂട്ടാൻ,
ഇടതു കൈതണ്ടിൽ പേന പിടിപ്പിച്ചു തന്ന
ഗുരുവിനോടാണ് എനിക്ക് കടപ്പാട്.
പ്രപഞ്ച ബോധത്തിലേക്ക്‌ വിരൽചൂണ്ടാൻ
വലതു കൈക്കല്ല
ഇടതിനാണ് എനിക്ക് ബലം.
ആത്മാവ് തപസ്സു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.
ഹൃദയവും.
ഇനി മോക്ഷമാണ്.....
കിട്ടുമോ എന്തോ???

No comments:

Post a Comment